Wycinka drzew na własnej działce w 2023 roku - Wszystko, co musisz wiedzieć

Czy wiesz, że wycinanie drzew nawet na własnej działce w wielu przypadkach jest ściśle uregulowane przez przepisy? Dowiedz się już, teraz kiedy i jakie drzewa możesz samodzielnie wycinać bez pozwolenia. Poznaj zmiany w przepisach na temat wycinki drzew na własnej działce w 2023 roku.

Wycinka drzew na własnej działce w 2023 roku – o jakich zmianach warto wiedzieć?

Od 2023 roku zmieniły się przepisy związane z wycinką drzew na prywatnych działkach.

Głównym założeniem miało być uproszczenie procesu związanego z np. oczyszczaniem działki, aby rozpocząć budowę domu. Dotyczą głównie możliwości złożenia takiego wniosku przez Internet.

Zmiany są związane z wejściem w życie ustawy z 7 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która wpływa na zmianę przepisów zawartych w ustawie o ochronie przyrody.

Oto najważniejsze zmiany, o jakich warto wiedzieć:

 • Od 27 stycznia 2023 istnieje możliwość złożenia wniosku o usunięcie drzewa nie tylko w wersji papierowej, ale też elektronicznej.
 • Kolejną zmianą jest konieczność umieszczenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w biuletynie informacji publicznej resortu wniosku o wycinkę także w wersji elektronicznej.
 • Nastąpiło również ujednolicenie wniosku o wycięcie drzewa lub krzewu dla wszystkich.

wycinka drzew na własnej działce

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia w 2023 roku?

Masz drzewa na działce lub w prywatnym lesie i chcesz je usunąć? W niektórych przypadkach nie będziesz potrzebować do tego ani zezwolenia, ani nie będzie konieczności nawet zgłoszenia zamiaru wycinki do organu (innymi słowy bez żadnych formalności).

Oto kilka rodzajów drzew, które bez obaw możesz wyciąć bez straty czasu na wizyty w urzędzie:

 • Drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nad gruntem będzie wynosił maksymalnie 80 cm. Ta zasada dotyczy jednak tylko następujących gatunków drzew – topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.
 • W przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych czy platanów klonolistnych maksymalny dopuszczalny obwód pnia to 65 cm.
 • W przypadku pozostałych gatunków drzew jest to 50 cm.
 • Bez obaw możesz zdecydować się również na wycinkę drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Kiedy potrzebne jest zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa na własnej działce?

W przypadku przekroczenia ww. limitów dot. obwodu pnia, co do zasady potrzebujesz pozwolenia na wycinkę. Jest jednak jeden bardzo istotny wyjątek, który pozwala na skorzystanie z prostszej i szybszej procedury. Mowa jest o zgłoszeniu do urzędu zamiaru wycinki. Dotyczy to sytuacji, kiedy chcesz wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (tzw. „prywatna działka”), a usunięcie drzew lub krzewów nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wycięcie drzewa lub krzewu na działce zabudowanej domem, w którym mieszkasz, idealnie wpasowuje się w tę procedurę. W takiej sytuacji właściciel powinien dokonać zgłoszenia zamiaru wycinki, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm ponad gruntem przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie jest bardzo proste. Zawiera tylko imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Nic więcej!

Właściwy organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku drzew zlokalizowanych na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków) ma 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na dokonanie oględzin nieruchomości. Następnie, w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin, organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli organ nie dokona oględzin w powyższym terminie 21 dni, lub w terminie 14 dni po dokonaniu oględzin nie wniesie sprzeciwu – można przystępować do wycinki. Jest to tak zwana milcząca zgoda. Jak wspomniano wyżej – całą procedurę można załatwić przez internet (przez dokonanie zgłoszenia w wersji elektronicznej).

Ile kosztuje wycinka drzew?

Jeśli chodzi o to, ile kosztuje wycinka drzewa na własnej działce, to przede wszystkim zależy to od takich aspektów, jak – obwód drzewa, metod wycinki i wysokość drzewa. Najmniej zapłacisz za wycięcie drzewa metodą tradycyjną, gdy jego obwód nie przekracza 95 cm. W takim przypadku cena powinna zamknąć się w ok. 200 zł za jedno drzewo. Szersze drzewa o obwodzie do 125 cm będą wymagały zapłacenia już nawet 600 zł, z kolei obwód między do 250 cm wiąże się z kosztami, wynoszącymi nawet ponad 1000 zł. Jak widzisz, zakres cenowy jest dość spory i może być znacznie większy.

Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że do kosztów należy doliczyć także opłaty administracyjne – oto ile wynoszą:

 • od 12 zł do 170 zł za 1 cm – przy obwodzie do 100 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
 • od 15 do 210 zł za 1 cm – przy obwodzie powyżej 100 cm.

Zanim dokonasz zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa…

Przed przystąpieniem do procedury warto odpowiednio się przygotować, aby wszystko przebiegło sprawnie.

Oto kilka kroków, które należy podjąć:

 • Pozyskaj potrzebne informacje – zapoznaj się dokładnie z wymogami dotyczącymi wniosku. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dane i dokumenty, które będą wymagane. Pamiętaj, że w formularzu wniosku będziesz musiał podać obwód pnia na wysokości 5 cm oraz 130 cm od ziemi;
 • Sprawdź, czy musisz składać zgłoszenie – istnieją pewne gatunki drzew, których wycinka jest dozwolona bez konieczności uzyskania zezwolenia ani dokonania zgłoszenia (jak opisano powyżej);
 • Oblicz powierzchnię krzewów – jeśli chodzi o krzewy, ważne jest obliczenie zajmowanej powierzchni. Jeżeli powierzchnia ta wynosi mniej niż 25 m 2, nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie;
 • Wybierz odpowiedni termin – pamiętaj, że mogą występować ograniczenia w zakresie terminu wycinki z uwagi na okresy lęgowe ptaków;
Scroll to Top